Home.

Bestuur.

Rouwcentrum.

Uitvaart.

Verstrekkingen.

Agenda.

Contact.

Privacy policy

Welkom op onze website!Uitnodiging open dag en jaarvergadering

We nodigen de leden van harte uit voor de jaarvergadering op woensdag 18 oktober 2023 om 20.00 uur in het Rouwcentrum Noorderdiep 234 in Nieuw-Buinen . We laten u graag de vernieuwde zaal zien. Voor vragen kunt u contact opnemen met secretaris dhr. J. Pranger tel.06-21831002.


Uitvaartvereniging De Veenkoloniën

De uitvaartvereniging De Veenkoloniën is een plaatselijke uitvaartvereniging.
De vereniging staat open voor leden van alle gezindten en elke levensovertuiging.
De vereniging is in 2019 opgericht vanuit een fusie tussen twee uitvaartverenigingen.  

Twee uitvaartverenigingen, beide opgericht vanuit noaberplicht.

“Vanouds is het gewoonte dat ingeval van overlijden de verwanten van de overledene de noaste noaber op de hoogte stellen van het overlijden. De noaste noaber heeft dan tot taak om de overige noabers officieel op de hoogte te stellen van het overlijden. Tot de noaberplicht van de gezamenlijke noabers behoort vervolgens het verzorgen van rouwkaarten en dergelijke en het dragen van de kist. Ook was het gebruikelijk dat de noabers bij overlijden de luiken van het huis van de overledene half dicht deden. Wie van de noabers waar rouwkaarten moest bezorgen werd vaak bepaald aan de hand van het trekken van briefjes. In vroeger tijden kon dit bezorgen van rouwkaarten (met de fiets of te paard) een hele opgaaf zijn als bijvoorbeeld veraf woonachtige familieleden van het overlijden op de hoogte gebracht moesten worden. Het dragen van de kist gebeurt vaak nog steeds door de noabers. De overige verplichtingen bij overlijden zijn vervallen. Soms wordt nog wel een symbolisch bedrag van enkele euro's per noaber bijgedragen in de kosten van de uitvaart”


Het streven van de begrafenisverenigingen is niet veranderd.
Wij zijn er voor u en voor uw familie. Onze gedachte is dat op het meest emotionele moment u of uw familie nergens om hoeft te denken. Wij werken samen met J. Stout uitvaartverzorging. Bij overlijden nemen zij de uitvaart door met de familie en regelen verder alles. De financiële administratie wordt geregeld door de vereniging. Verder hebben wij goede afspraken met het opbaarcentrum "Maarstee" aan de Vlaanderenlaan en het crematorium Cereshof.

Daarnaast werken wij nauw samen met Twenthe Uitvaartverzekeringen. Zij kunnen u adviseren om een eventuele bijverzekering af te sluiten.

Naast de kosten die de vereniging vergoedt, zijn er kosten die voor eigen rekening komen. U kunt hierbij denken aan advertenties, graf en grafrechten, grafkelder, koffie e.d. U kunt dit ook nog eens rustig nalezen bij de verstrekkingen.


Geschiedenis

EOB Stadskanaal
De eerst opgerichte begrafenisvereniging Stadskanaal is in 1907 opgericht. Men kon lid worden van de vereniging, tegen betaling van contributie, en bij overlijden nam de vereniging al zorgen uit handen en regelden verder de uitvaart. De familie had dan op dat moment nergens geen omkijken meer naar. Op dat moment waren wij de eerst vereniging in Stadskanaal. De naam Eerste Opgerichte Begrafenisvereniging Stadskanaal spreekt daarom voor zich.

Uitvaartvereniging Nieuw Buinen - Buinerveen
In 1912 is de uitvaartvereniging Nieuw Buinen - Buinenerveen opgericht. Men kon lid worden van de vereniging, tegen betaling van contributie, en bij overlijden nam de vereniging al zorgen uit handen en regelden verder de uitvaart. De familie had dan op dat moment nergens geen omkijken meer naar.

Beide verenigingen zijn samen gegaan tot één nieuwe uitvaartvereniging:
Uitvaartvereniging De Veenkoloniën